“Non-answers”

One of the interesting parts of our study were all those “non-answers” which had more dimensions than the obvious yes- or no-answer. These have been categorized below. (Some agencies are listed under several categories due to their way of handling the issue.)

Will not participate

 • Arbetsmiljöverket
 • Förvaltningsrätten Göteborg
 • Riksrevisionen

Forwards or juggles the question / has no suitable recipient

 • Arbetsmiljöverket
 • Bokföringsnämnden
 • Brottsoffermyndigheten
 • Centrala studieförbundet
 • Datainspektionen
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Exportkreditnämnden
 • Forum för levande historia
 • Försvarets materielverk
 • Försvarets radioanstalt
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Kristianstad
 • Kammarkollegiet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelsen i Blekinge län
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Migrationsverket
 • Stockholms universitet
 • Tillväxtverket
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • Rikspolisstyrelsen
 • Riksrevisionen
 • Riksbanken
 • Svenska kraftnät
Can but do not want to / can not answer
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försvarets materielverk
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 • Riksrevisionen
 • Riksbanken
 • Förvaltningsrätten Göteborg
Do not know / Do not think the question is relevant authority / Want but can not answer, lack of knowledge
 • Bokföringsnämnden
 • Högskolan i Borås
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
 • Operahögskolan i Stockholm
 • Statens museer för världskultur
 • Riksrevisionen
Have / claim to have policy for the subject
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s